Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B w firmie Kulig Sp. z o.o.

Tytuł operacji: „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B w firmie Kulig Sp. z o.o.”

Cel operacji: „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR Bielska Kraina poprzez implementację nowoczesnego systemu B2B oraz utworzenie 2 nowych miejsc pracy zapewniających  wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego na obszarach rybackich.”

Planowane cele operacji: „W wyniku realizacji operacji zostaną utworzone 2 miejsca pracy poza podstawową działalnością rybacką w wyniku wdrożenia L SR”

Wartość operacji – 176.049,90  PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 57.237,00 PLN